MEDLEMSKAP
MEDLEMSAVGIFT

Som medlem i Borderterriersällskapet får du klubbens tidning Borderterrierbladet fyra gånger om året. Du stödjer samtidigt verksamhet rörande borderterriern samt får möjlighet att deltaga i klubbmästerskap i viltspår, lydnad och agility samt ställa ut din hund på rasutställningen Årets Border och deltaga i lokala klubbarrangemang.

Medlemsavgifter:
Fullt medlemskap  275 kr per år.
Familjemedlem        50 kr per år.
Kennelmedlem      100 kr per år. (uppfödaren betalar 1:a året för valpköparen)

Nya medlemmar
Personer som vill nyteckna medlemskap klicka på länken som går direkt till SKK och fyll i alla uppgifter Klicka här  Nyhet !
Inbetalningskort och medlemsavi kommer då hem till er inom 1-2 veckor.

Kennelmedlemmar ; det vill säga medlemskap som uppfödaren tecknar och betalar för sina valpköpare första året.
Klicka på länken och fyll i alla uppgifter Klicka här Nyhet!
Ett formulär för varje valpköpare måste fyllas i. Efter varje avslutad anmälan av valpköparmedlemskap så får uppfödaren direkt på datorskärmen betalning- och referens uppgifter.

Om något är oklart kontakta SKK,s medlemsavdelning 08-795 30 50
eller medlem@skk.se.

 

BORDERTERRIERBLADET

Klubbens tidning Borderterrierbladet utkommer 4 gånger om året. Där finns PM till klubbens aktiviteter, berättelser, foton, annonser, allmän information, resultat från lydnad, agility, jakt och utställning. Ambitionen är att alla skall hitta något i tidningen som intresserar. Medlemmar får Borderterrierbladet i brevlådan.

Tidningen beräknas utkomma:
Nr. 1 i mitten av april
Nr. 2 i mitten av juli
Nr. 3 i mitten av oktober
Nr. 4  ca. 20 december

Truls. Foto: Elina Andersson
Tillbaka