STYRELSEN
STYRELSEN INFORMERAR

 

 

SKK har kommit med ett förslag på en genomgripande organisations-förändring och efterfrågar åsikter från både enskilda medlemmar och klubbar i SKK-organisationen såsom länsklubbar, distrikt, lokalklubbar och rasklubbar. Webenkäten på 27 sidor finns här>>>
Borderterriersällskapets styrelse har svarat: se svar här>>>  
Som förtydligande av den röda tråden i våra enkätsvar har vi också skickat in samlade kommentarer se här>>>


BTS Klubbmöte/årsmöte hölls i Sollentuna söndag 26 februari.
Vi började dagen med att äta lunch tillsammans och sen hölls mötet efter sedvanlig dagordning där 24 medlemmar var närvarande. Vi publicerar här verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner och valberedningens förslag till styrelse som alla klubbades igenom enhälligt.
Vi tackar avgående styrelseledamoten Christer Johansson för hans mångåriga arbete i styrelsen och hälsar Pernilla Hedström välkommen, som på konstituerande mötet utsågs till kassör.               
Verksamhetsberättelsen här>>>  Verksamhetsplanen 2017 här>>>
Jaktkommitténs verksamhetsberättelse och plan 2017 här>>>
Styrelsen och revisorer valda efter valberedningens förslag här>>>
2016-års lista över priser här>>>
Mötet avslutades med att dela ut 2016-års priser.
 
På bilden Marie Carlsson, Felix Fransson och Anna-Karin Bergh som tog emot priser för: Vinstrikaste Uppfödare på utställning kennel Björshults,
Vinstrikaste på utställning med grytmerit CH, J Björshults Alice I Underlandet
1:a Vinstrikaste på utställning CH Rabalder Ingen Protest äg. A-K Bergh


Det fina priset Kånjakskransen, till en gammal border (minst 10 år) som varit, inte bara vinstrik utan också en mycket betydelsefull border för sin ägare och familj.
              

Priset gick i år till Klettermusens Terminator snart 14 år
äg. Elisabet Jerlström, Katrineholm, uppfödare Anja Svensson

 

Tillbaka