LÄNKAR TILL UTLÄNDSKA BORDERTERRIERSIDOR
Här nedan finns en lista över utländska hemsidor om borderterriern. Borderterrierklubben ansvarar inte för innehållet på dessa sidor.
Engelska Borderterrierklubben
Tyska bordersidan
Borderterrierikerho Finska borderterrierklubbens hemsida
The Border Web Amerikanska borderterriersidan.
Dansk Terrierklubb Danska borderterriersidan
Norsk Terrierklubb   Norska Borderterriersidan 
Hobby & Selma, foto: Caroline Bräutigam
Tillbaka