OTTERCAP
Namn

Ulla och Tomas Larsson

Adress Ytterturingen 406
Postadress 840 24 Överturingen
Tel 070-5764990
E-post ottercap53@gmail.com
Hemsida http://ottercap.lya.nu
kennel när det gäller borderterrier för jakt. Innehavare av Hamiltonplaketten samt SvTeK uppfödarmedalj.
Tillbaka