SVINGHAMMARS
Namn Åsa och Gert Sandström
Adress Bökhults gård
Postadress 275 93 Sjöbo
Tel 0416-150 69 adress   
E-post svinghammarskennel@gmail.com
Hemsida http://www.svinghammarskennel.hemsida24.se
Liten uppfödning i hemmiljö
 
Tillbaka