Borderterriersällskapet heter den officiella rasklubben för borderterrier i Sverige.
Klubben bildades 1962 och har idag ca. 1800 medlemmar. 
Klubben anordnar träffar med olika aktiviteter över hela landet tillsammans med regionala kontaktpersoner. 
Varje år arrangeras Årets Border, vår stora inofficiella klubbutställning då engelska borderspecialister bjuds in som domare. Utställningen brukar samla över 200 borderterrier. 
Klubben arrangerar även KM i lydnad, rallylydnad och agility.
Som medlem får du Borderterrierbladet, vår tidning med 4 nummer om året.
Telefonnummer till rasinformation och valphänvisning är 070-250 55 00 
e-post adress  valpar@borderterriersallskapet.com 


Nu finns ett formulär med direktlänk till SKK för er som vill bli medlemmar i BTS se "medlemskap".
Även för er uppfödare som vill ge era valpköpare medlemskap i BTS finns nu ett formulär att fylla i på sidan "medlemskap".

Läs mer här >>>

OBS!
BTS bjuder alla årsmötesdeltagare på lunch kl.13.00 !
Men det är viktigt att ni anmäler att ni vill ha lunch eftersom vi måste beställa maten i förväg.
Anmäl också helst deltagande så vi får lagom stor lokal! Och om ev. snöoväder o.dyl. gör att vi måste ställa in mötet med kort varsel.
Anmälan till sekreteraren Anja Svensson senast 17 februari.
Tel: 0155-701 39 eller 070-511 72 08 eller s.anja@spray.se 


BTS-almanackan 2018

Almanackan beställs genom att skicka mail med namn o adress till asa.sundstrom@hotmail.com pris 100 kr + porto
Den innehåller som vanligt fina bilder på borderterrier och en kalenderdel där även alla SKK och SvTeK-utställningar finns med.
Den kommer att finnas i BTS rasklubbsmonter MyDog 4-7 januari i Göteborg.
På några av de olika lokala träffarna och promenaderna runt om i landet under december och januari kan man också köpa den.


Nya bordersmycken finns nu att köpa i "Butiken".
 

Borderterrierkonferensen 2017 i Arlanda Stad 20-22 oktober

Samlade på bild är de nästan 40 deltagarna i konferensen (några fattas på bilden)

Till konferensen hade docent Ann Pettersson, specialist i odontologi hund o katt bjudits in och professor Anne-Sofie
Lagerstedt att föreläsa om
parning, dräktighet och valpning. Båda dagarnas föreläsningar om Munhälsa och Parning,
dräktighet och valpning var mycket intressanta och uppskattade av konferensdeltagarna!
Intressant information även från avelskommitté om nytt hjälpmedel i avelsarbetet. Genom SKK,s avelsdataprogram 
"Lathunden" kan man få hjälp av BTS avelskommitté med att beräkna, inte enbart inavel, utan också släktskapgrad
med övriga populationen i Sverige.
Mer information om konferensen kommer i BTB nr.4-17 och även i BTB nr.1-18

Konferenshelgen började med en träff för våra kontaktpersoner ute i landet på fredagkväll och lördagmorgon,
där hela 16 st (1 fattas på bilden) av våra 25 kontaktpersoner deltog + BTS ordförande A-K Bergh.
Rapport från kontaktpersonsträffen kommer också i kommande nummer av Borderterrier Bladet.


             

 

 

 

 

 

 


Nytt förslag till RAS 
Nu var det dags för revidering av borderterrierns RAS-dokument som ska revideras vart femte år. Arbetet har pågått i två år, med avstamp i hälsoenkäten 2015 och konferensen samma år. Vi har kommit varvet runt: information  och synpunkter från medlemmarna har formats till ett förslag av BTS avelskommitté, ny version har nu klubbats av styrelsen och skickats in till SKK via SvTeK.
Pdf-fil finns här>>>                  uppdaterat 170308

Det RAS-dokument som gäller nu, reviderat 2011, finns här på hemsidan under Avelsstrategi (RAS).


Border Terrier Sällskapet är ansluten till: